Ἡ Καζάνα

Τα πιο γενναία, όμορφα και έξυπνα αγόρια από το παιδομάζωμα κάθε 5 χρόνια, το devşirme, έμεναν στο Παλάτι του Σουλτάνου. Ξεχώριζαν στα πρώτα χρόνια εκπαίδευσης των Γενίτσαρων και ήταν από 300…

Haraç

Τo χαράτσι, από ό,τι αναφέρει ο Θεόδωρος Σπανδούνης το 1519, ήταν η μεγαλύτερη πρόσοδος της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Στο έργο του «De la origine deli imperatori Ottomani» – Περί τῆς προελεύσεως…