Παρατάξει

«Πρώτα ας έρθουν στο νου οι αμοιβές από την πίστη στον Θεό και οι ανταμοιβές από τους Βασιλείς καθώς και ό,τι η νίκη θα φέρει. Και ότι ο αγώνας είναι…