Ἄννα

«Ο χρόνος ρέει ακάθεκτος παρασύροντας τα πάντα και επαναφέροντας τα στην αρχή τους και σε βυθό αφάνειας καταποντίζει τόσο τα ανάξια λόγου όσο και και τα μεγάλα και αξιομνημόνευτα, και…

Ἀφήγησις Λιβίστρου καί Ῥοδάμνης

Πρόκειται για την εκτενέστερη, δομικά πολυπλοκότερη και τεχνικά αρτιότεη από τις πέντε μεσαιωνικές ερωτικές μυθιστορίες της Παλαιολόγειας περιόδου (13ος-15ος αι.), ίσως και την παλαιότερη χρονολογικά. Ένα κειμένο που σε μεγάλο…

PAX ROMANA

«…and we shall have peace», δηλώνει ένας άλλος Αυτοκράτορας* ως υπόσχεση· υπόσχεση που τον 1-2ο αιώνα μ.Χ οι Ρωμαίοι κρατούν:  «Η μεγαλύτερες ευλογίες που απολαμβάνουν οι πόλεις είναι ειρήνη, εημερία,…

Εἰς τό τῆς Ἀφροδίτης ἂγαλμα

Στο καλούμενο Ζεύγμα στην Κωνσταντινούπολη, επάνω στο λόφο, δέσποζε το εύμηκες κτίσμα ενός νοσοκομείου· το όνομα αυτού «Ξενών Θεοφίλου», διότι πριν ήταν ξενώνας για τους αναξιοπαθούντες από τον Αυτοκράτορα Θεόφιλο.…

Περί τῆς ἐπιστολῆς τοῦ βασιλέως Ἰωάννου Δοῦκα

Είναι ευρύτερα γνωστή η επιστολή που απέστειλε ο Ιωάννης Δούκας Βατάτσης στον Πάπα Γρηγόριο Θ’ το 1237. Μεσούσης της κατοχής της Κωνσταντινουπόλεως από τους Φράγκους. Απαντητική σε επιστολή της Έδρας…

Ἄρχοντες τῶν ὅρων

Ο μέγας Πριμικήριος Ιωάννης, όπως απεικονίζεται στην εικόνα του Παντοκράτορος της οποίας ήταν δωρητής, Hermitage, St. Petersburg. Πριμικήριος σημαίνει «πρῶτος τῇ τάξει» και είναι εξελληνισμένος όρος του «primus in cera», όπως…