Διαφωτισμός

Μέσα στο καινούργιο περιβάλλον της μεγάλης πολιτείας όλα ερεθίζουν την περιέργεια του Διαμαντή Κοραή κι όλα λειτουργούν σαν πρόκληση για έναν άλλο, διαφορετικό, τρόπο ζωής. «Κάθε λογῆς πράγματα κουριόζα» προκαλούν…

Ἐν Ἁμστελοδάμῳ

Οι μαρτυρίες των «απλών» ανθρώπων συνήθως σπανίζουν, μίας και η συμβολή τους στην Ιστορία λογιζόταν ολίγο. ‘Ετσι οι μαρτυρίες δύο στοιχειωδώς μορφωμένων «Ρωμαίων πραματευτάδων«, όπως αυτοαποκαλούνται, του 18ου στο Αμστελόδαμο…

Ἡ Καζάνα

Τα πιο γενναία, όμορφα και έξυπνα αγόρια από το παιδομάζωμα κάθε 5 χρόνια, το devşirme, έμεναν στο Παλάτι του Σουλτάνου. Ξεχώριζαν στα πρώτα χρόνια εκπαίδευσης των Γενίτσαρων και ήταν από 300…

Haraç

Τo χαράτσι, από ό,τι αναφέρει ο Θεόδωρος Σπανδούνης το 1519, ήταν η μεγαλύτερη πρόσοδος της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Στο έργο του «De la origine deli imperatori Ottomani» – Περί τῆς προελεύσεως…