Εἰς τό τῆς Ἀφροδίτης ἂγαλμα

Στο καλούμενο Ζεύγμα στην Κωνσταντινούπολη, επάνω στο λόφο, δέσποζε το εύμηκες κτίσμα ενός νοσοκομείου· το όνομα αυτού «Ξενών Θεοφίλου», διότι πριν ήταν ξενώνας για τους αναξιοπαθούντες από τον Αυτοκράτορα Θεόφιλο.…

Νηρηΐς

Yφαντό με παράσταση νηρηίδος, τέλη 6ου αρχές 7ου, Dumbarton Oaks Byzantine Collection Είναι σύνηθες να αναφέρεται ότι οι Έλληνες κατά την Ύστερη Αρχαιότητα είναι πλέον Ρωμαίοι, ότι δεν υπάρχουν εθνοτικά,…