Ἡ Μάχη στήν Ὁδό τῶν Μαρτύρων

Στις αρχές της δεκαετίας του ’70, οι Ιστορικοί και Βυζαντινολόγοι συνειδητοποίησαν ότι υπάρχει μιά έποχη μεταξύ του αρχαίου κόσμου και της βυζαντινής περιόδου που δεν ήταν εύκολο να κατηγοριοποιήσουν. Ήταν…

Ob unum habitu feminea

“Για ένα γυναικείο φόρεμα” – To 582 o Μαυρίκιος αναγορεύται Αυτοκράτωρ. Ήδη με μεγάλες επιτυχίες ως στρατηγός στο Ανατολικό μέτωπο, Ελληνικής καταγωγής πιθανότατα και υψηλής μόρφωσης. Θεωρείται από τους Λατίνους…

Silentio

Ο Παύλος Σιλεντιάριος ήταν Αυτοκρατορικός αξιωματούχος , επιγραμματοποιός και ποιητής την εποχή του Ιουστινιανού. Το επώνυμό του “Σιλεντιάριος” υποδηλώνει το αξίωμα που κατείχε κατά τις τελευταίες δεκαετίες της βασιλείαςτου Ιουστινιανού:…

Corpus Iuris Civilis

Ο πρώτος που έδωσε κάποια πολιτική δικαιοδοσία στους τοπικούς Επισκόπους ήταν ο Ανάστασιος ο Δίκορος (491–518). Περιορισμένα, στην εκλογή τοπικών αρχών. Ο Ιουστινιανός επεξέτεινε την επιρροή των Επισκόπων σημαντικά, αναθέτοντας…

Diocese

Χάρτης του 600 μ.Χ, απεικονίζων την Αυτοκρατορία και την Ευρώπη επί Βασιλέως Μαυρικίου, με τα όρια δικαιοδοσίας των Πατριαρχίων. Αν ο Ιουστινιανός θεωρείται από τους Δυτικούς ο τελευταίος «Λατίνος» Αυτοκράτορας,…

Εἰς τό τῆς Ἀφροδίτης ἂγαλμα

Στο καλούμενο Ζεύγμα στην Κωνσταντινούπολη, επάνω στο λόφο, δέσποζε το εύμηκες κτίσμα ενός νοσοκομείου· το όνομα αυτού «Ξενών Θεοφίλου», διότι πριν ήταν ξενώνας για τους αναξιοπαθούντες από τον Αυτοκράτορα Θεόφιλο.…

Νηρηΐς

Yφαντό με παράσταση νηρηίδος, τέλη 6ου αρχές 7ου, Dumbarton Oaks Byzantine Collection Είναι σύνηθες να αναφέρεται ότι οι Έλληνες κατά την Ύστερη Αρχαιότητα είναι πλέον Ρωμαίοι, ότι δεν υπάρχουν εθνοτικά,…